Gastromyzon ocellatus Tan & Ng, 2004

Čeleď: Gastromyzontidae Fowler, 1905

Rod: Gastromyzon Günther, 1874

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Tan, H. H. & P. K. L. Ng. 2004. Two new species of freshwater fish (Teleostei: Balitoridae, Osphronemidae) from southern Sarawak. Sarawak Bau Limestone Biodiversity. Sarawak Mus. J. Spec. issue 6: 267-284.