Trimma cana Winterbottom, 2004

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Trimma Jordan & Seale, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Winterbottom, R. 2004. Three new species of Trimma (Pisces; Gobiidae) from the central, western and south Pacific. Aqua, J. Ichthy. Aquat. Biol. v. 9 (no. 1): 7-16.