Romanogobio parvus Naseka & Freyhof, 2004

hrouzek malý

Čeleď: Gobionidae Bleeker, 1863

Rod: Romanogobio Bănărescu, 1961

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

hrouzek malý

    Původní popis

    Naseka, A. M. & J. Freyhof. 2004. Romanogobio parvus, a new gudgeon from River Kuban, southern Russia (Cyprinidae, Gobioninae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 15 (no. 1): 17-23.