Holohalaelurus grennian Human, 2006

Čeleď: Pentanchidae Smith, 1912

Rod: Holohalaelurus Fowler, 1934

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Human, B. A. 2006. A taxonomic revision of the catshark genus Holohalaelurus Fowler 1934 (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae), with descriptions of two new species. Zootaxa No. 1315: 1-56.