Helcogramma rosea Holleman, 2006

tříploutvovec růžový

Čeleď: Tripterygiidae Whitley, 1931

Rod: Helcogramma McCulloch & Waite, 1918

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

tříploutvovec růžový

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Holleman, W. (2006): Fishes of the Helcogramma steinitzi species group (Blennioidei: Tripterygiidae) from the Indian Ocean, with description of two new species. aqua, 11 (3): 89-104.