Pseudophoxinus ninae Freyhof & Özuluğ, 2006

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Pseudophoxinus Bleeker, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Freyhof, J. & Özulug, M. 2006. Pseudophoxinus ninae, a new species from Central Anatolia, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 17 (3): 255–259.