Symphurus bathyspilus Krabbenhoft & Munroe, 2003

Čeleď: Cynoglossidae Jordan, 1888

Rod: Symphurus Rafinesque, 1810

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Krabbenhoft, T. J. & T. A. Munroe. 2003. Symphurus bathyspilus: a new cynoglossid flatfish (Pleuronectiformes: Cynoglossidae) from deepwaters of the Indo-West Pacific. Copeia 2003 (no. 4): 810-817.