Hyphessobrycon borealis Zarske, Le Bail & Géry, 2006

Čeleď: Characidae Latreille, 1825

Rod: Hyphessobrycon Durbin, 1908

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Zarske, A., Le Bail, P.-Y. & Géry, J. 2006. New and poorly known Characiform fish from French Guiana. 1. Two new Tetras of the genera Hemigrammus and Hyphessobrycon (Teleostei: Characiformes: Characidae). Zoologische Abhandlungen, 55: 17-30.