Polypterus teugelsi Britz, 2004

Čeleď: Polypteridae Bonaparte, 1835

Rod: Polypterus Lacepède, 1803

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Britz, R. 2004. Polypterus teugelsi, a new species of bichir from the Upper Cross River system in Cameroon (Actinopterygii: Cladistia: Polypteridae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 15 (no. 2): 179-186.