Cryptocentrus tentaculatus Hoese & Larson, 2004

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Cryptocentrus Valenciennes, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Hoese, D. F. & H. K. Larson. 2004. Description of a new species of Cryptocentrus (Teleostei: Gobiidae) from northern Australia, with comments on the genus. The Beagle (Rec. Mus. Art Galleries N. Terr.) v. 20: 167-174.