Echiodon atopus Anderson, 2005

Čeleď: Carapidae Poey, 1867

Rod: Echiodon Thompson, 1837

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Anderson. 2005. Description of a new species of Echiodon (Teleostei: Carapidae) from the South Atlantic Ocean. Zootaxa No. 809: 1-5.