Heptapterus hollandi (Haseman, 1911)

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Heptapterus Bleeker, 1858

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Imparfinis hollandi Haseman, 1911.

Typová lokalita

Rio Iguaçú at Pôrto União da Victoria, Brazil.

Původní popis

Haseman, J. D. 1911. Some new species of fishes from the Rio Iguassú. Ann. Carnegie Mus. v. 7 (nos. 3-4) (19): 374-387, Pls. 50, 58, 73-83.