Oxynoemacheilus pindus (Economidis, 2005)

mřenka peřejová

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Oxynoemacheilus Bănărescu & Nalbant, 1966

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

mřenka peřejová

    Původní popis

    Economidis, P. S. 2005. Barbatula pindus, a new species of stone loach from Greece (Teleostei: Balitoridae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 16 (1): 67-74.