Abyssoberyx levisquamosus Merrett & Moore, 2005

ostnohřbet atlantský

Čeleď: Stephanoberycidae Gill, 1884

Rod: Abyssoberyx Merrett & Moore, 2005

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

ostnohřbet atlantský

  • Hanel, L. & Novák, J., 2009. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 6. Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygii) [cípalové (Mugiliformes) hrdložábří (Synbranchiformes)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 96 str.

Původní popis

Merrett, N. R. & Moore, J. A. 2005. A new genus and species of deep demersal fish (Teleostei: Stephanoberycidae) from the tropical eastern Atlantic. J. Fish Biol. v. 67: 1699-1710.