Amblyeleotris stenotaeniata Randall, 2004

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Amblyeleotris Bleeker, 1874

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Randall, J. E. 2004. Five new shrimp gobies of the genus Amblyeleotris from islands of Oceania. Aqua, J. Ichthy. Aquat. Biol. v. 8 (no. 2): 61-78.