Ventrifossa mystax Iwamoto & Anderson, 1994

hlavatice jihoafrická

Čeleď: Macrouridae Bonaparte, 1831

Rod: Ventrifossa Gilbert & Hubbs, 1920

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Iwamoto, T. & M. E. Anderson. 1994. Review of the grenadiers (Teleostei: Gadiformes) of southern Africa, with descriptions of four new species. Ichthyol. Bull. J. L. B. Smith Inst. Ichthyol. No. 61: 1-28.