Trimma stobbsi Winterbottom, 2001

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Trimma Jordan & Seale, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Winterbottom, R. 2001. Two new gobiid fish species in Trimma and Trimmatom (Teleostei: Gobiidae) from the Indian and Western Pacific Oceans. Aqua, J. Ichthy. Aquat. Biol. v. 5 (no. 1): 19-24.