Trimma omanense Winterbottom, 2000

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Trimma Jordan & Seale, 1906

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

7 miles south east of Sur, 22°32'N, 59°38'E, Gulf of Oman, Arabian Sea, depth 10-15 meters.

Původní popis

Winterbottom, R. 2000. Four new species of Trimma (Gobiidae), from the Indian and western Pacific Oceans. aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology v. 4 (no. 2): 57-66.