Trichopodus leerii (Bleeker, 1852)

čichavec perleťový

Čeleď: Osphronemidae van der Hoeven, 1832

Rod: Trichopodus Lacepède, 1801

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Trichopus cantoris Sauvage, 1884.

České názvy

čichavec perleťový

  čichavec diamantový

   čichavec šedý

    léra

     rybka mosaiková

     • Lhotský, B. 1955. Skleněné domovy. Státní nakladatelství dětské literatury, Praha, 152 str.

     Původní popis

     Bleeker, P. 1852. Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Tiental I - IV. Natuurkd. Tijdschr. Neder. Indië v. 3: 569-608.