Synchiropus richeri Fricke, 2000

Čeleď: Callionymidae Bonaparte, 1831

Rod: Synchiropus Gill, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Fricke, R. 2000. Callionymidae of New Caledonia, with remarks on related species and descriptions of 10 new species from New Caledonia, Australia, New Guinea, and Hawaii (Teleostei). Stuttg. Beitr. Naturk. Ser. A (Biol.) No. 617: 1-81.