Sphaeramia nematoptera (Bleeker, 1856)

parmovec příčnopruhý

Čeleď: Apogonidae Günther, 1859

Rod: Sphaeramia Fowler & Bean, 1930

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

parmovec příčnopruhý

  • Hanel, L., Plíštil, J. & Novák, J. 2011. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 7. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) — ostnoploutví (Perciformes) — Percoidei]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 152 str.

kardinál v pyžamu

    Původní popis

    Bleeker, P. 1856. Beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Manado en Makassar, grootendeels verzameld op eene reis naar den Molukschen Archipel in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist. Acta Soc. Sci. Indo-Neerl. v. 1: 1-80.