Sinogastromyzon nantaiensis Chen, Han & Fang, 2002

Čeleď: Balitoridae Swainson, 1839

Rod: Sinogastromyzon Fang, 1930

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Chen, I.-S., C.-C. Han & L.-S. Fang 2002. Sinogastromyzon nantaiensis, a new balitorid fish from southern Taiwan (Teleostei: Balitoridae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 13 (no. 3): 239-242.