Hongshuia microstomata (Wang & Chen, 1989)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Hongshuia Zhang, Qiang & Lan, 2008

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny