Astronesthes karsteni Parin & Borodulina, 2002

svítivec Karstenův

Čeleď: Stomiidae Bleeker, 1859

Rod: Astronesthes Richardson, 1845

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Parin, N. V. & O. D. Borodulina 2002. Preliminary review of Astronesthes niger species group (Astronesthidae, Stomiiformes) with description of six new species from the Atlantic and Indian Oceans. Voprosy Ikhtiol. v. 42 (no. 4): 437-458.