Rimicola sila Briggs, 1955

Čeleď: Gobiesocidae Bleeker, 1859

Rod: Rimicola Jordan & Evermann, 1896

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Briggs, J. C. 1955. A monograph of the clingfishes (Order Xenopterygii). Stanford Ichthyol. Bull. v. 6: i-iv + 1-224.