Rimicola cabrilloi Briggs, 2002

Čeleď: Gobiesocidae Bleeker, 1859

Rod: Rimicola Jordan & Evermann, 1896

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Briggs, J. C. 2002. New species of Rimicola from California. Copeia 2002 (no. 2): 441-444.