Rhinogobius linshuiensis Chen, Miller, Wu & Fang, 2002

Čeleď: Oxudercidae Günther, 1861

Rod: Rhinogobius Gill, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Chen, I-S., P. J. Miller, H.-L. Wu & L.-S. Fang 2002. Taxonomy and mitochondrial sequence evolution in non-diadromous species of Rhinogobius (Teleostei: Gobiidae) of Hainan Island, southern China. Mar. Freshwater Res. v. 53 (no. 2): 259-273.