Cabdio ukhrulensis (Selim & Vishwanath, 2001)

Čeleď: Danionidae Bleeker, 1863

Rod: Cabdio Hamilton, 1822

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Chatrickong River, Ukhrul District, Manipur, 150 kilometers from Imphal, India.

Původní popis

Selim, K. & Vishwanath, W. 2001. A new freshwater cyprinid fish Aspidoparia from the Chatrickong River, Manipur, India. Journal of the Bombay Natural History Society v. 98 (pt 2): 254-257.