Pseudocoris heteroptera (Bleeker, 1857)

kněžíček torpédový

Čeleď: Labridae Cuvier, 1816

Rod: Pseudocoris Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Pseudocoris heteropterus (Bleeker, 1857).

České názvy

kněžíček torpédový

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Typová lokalita

Ambon Island, Molucca Islands, Indonesia.

Původní popis

Bleeker, P. 1857. Achtste bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neêrlandicae v. 2 (art. 7): 1-102.