Deuterodon heterostomus (Eigenmann, 1911)

probolodus brazilský

Čeleď: Characidae Latreille, 1825

Rod: Deuterodon Eigenmann, 1907

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

probolodus brazilský