Pomacentrus simsiang Bleeker, 1856

sapín simsiang

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Pomacentrus Lacepède, 1802

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Pomacentrus hebardi Fowler, 1918; Pomacentrus tropicus Seale, 1910.

České názvy

sapín simsiang

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Bleeker, P. 1856. Verslag omtrent eenige vischsoorten gevangen aan de Zuidkust van Malang in Oost-Java. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië v. 11: 81-92.