Pomacentrus milleri Taylor, 1964

sapín Millerův

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Pomacentrus Lacepède, 1802

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sapín Millerův

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Taylor, W. R. 1964. Fishes of Arnhem Land. Records of the American-Australian scientific expedition to Arnhem Land. Vol. 4, Zoology edited by R. L. Specht. Fishes of Arnhem Land. Records of the American-Australian scientific expedition to Arnhem Land. v. 4: 45-307, Pls. 1-68.