Pomacentrus bankanensis Bleeker, 1854

sapín rudočelý

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Pomacentrus Lacepède, 1802

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Pomacentrus delurus Jordan & Seale, 1905; Pomacentrus dorsalis Gill, 1859.

České názvy

sapín rudočelý

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Bleeker, P. 1853. Nieuwe tientallen diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië v. 5: 495-534.