Parasphaerichthys lineatus Britz & Kottelat, 2002

Čeleď: Osphronemidae van der Hoeven, 1832

Rod: Parasphaerichthys Prashad & Mukerji, 1929

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Britz, R. & M. Kottelat 2002¨. Parasphaerichthys lineatus, a new species of labyrinth fish from southern Myanmar (Teleostei: Osphronemidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 13 (no. 3): 243-250.