Narcine oculifera Carvalho, Compagno & Mee, 2002

Čeleď: Narcinidae Gill, 1862

Rod: Narcine Henle, 1834

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Carvalho, M. R. de, L. J. V. Compagno & J. K. L. Mee. 2002. Narcine oculifera: a new species of electric ray from the gulfs of Oman and Aden (Chondrichthyes: Torpediniformes: Narcinidae). Copeia 2002 (no. 1): 137-145.