Lampanyctus cuprarius Tåning, 1928

lampoun měděný

Čeleď: Myctophidae Gill, 1893

Rod: Lampanyctus Bonaparte, 1840

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

lampoun měděný