Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)

jelec černomořský

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Petroleuciscus Bogutskaya, 2002

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Synonyma

Leuciscus heterandrius Battalgil, 1940; Telestes leucoides De Filippi, 1863.

České názvy

jelec černomořský

    Původní popis

    Kessler, K. T. 1859. Über die nordwestlichen Küsten des schwarzen Meeres und durch die westliche Krym unternommene Reise. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes Moscou v. 32 (pt 1): 520-546.