Heptapterus tapanahoniensis Mees, 1967

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Heptapterus Bleeker, 1858

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Mees, G. F. 1967. Freshwater fishes of Suriname: the genus Heptapterus (Pimelodidae). Zoologische Mededelingen (Leiden) v. 42 (no. 20): 215-229.