Hemimyzon ecdyonuroides Freyhof & Herder, 2002

Čeleď: Balitoridae Swainson, 1839

Rod: Hemimyzon Regan, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Freyhof, J. & F. Herder 2002. Records of Hemimyzon in Vietnam, with the description of a new species (Cypriniformes: Balitoridae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 13 (no. 1): 53-58.