Hemibagrus velox Tan & Ng, 2000

sumíček hbitý

Čeleď: Bagridae Bleeker, 1858

Rod: Hemibagrus Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sumíček hbitý

    Původní popis

    Tan, H. H. & H. H. Ng 1999. The catfishes (Teleostei: Siluriformes) of central Sumatra. J. Nat. Hist. v. 34 (no. 2): 267-303.