Hemibagrus caveatus Ng, Wirjoatmodjo & Hadiaty, 2001

sumíček sumaterský

Čeleď: Bagridae Bleeker, 1858

Rod: Hemibagrus Bleeker, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

sumíček sumaterský

    Původní popis

    Ng, H. H., S. Wirjoatmodjo & R. K. Hadiaty 2001. Hemibagrus caveatus, a new species of bagrid catfish (Teleostei: Siluriformes) from northern Sumatra. Raffles Bull. Zool. v. 49 (no. 2): 359-361.