Gobius ateriformis Brito & Miller, 2001

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Gobius Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Brito, A. & P. J. Miller 2000. Gobiid fishes from the Cape Verde Islands, including two new species of Gobius (Teleostei: Gobioidei). J. Nat. Hist. v. 35 (no. 2): 253-277.