Úvod » Systém » Actinopterygii » Cypriniformes » Cyprinidae » Paedocypris

Paedocypris Kottelat, Britz, Hui & Witte, 2006

Třída: Actinopterygii — paprskoploutví
Řád: Cypriniformes — máloostní
Čeleď: Cyprinidae — kaprovití

Ilustrace zástupce rodu Paedocypris

Zástupci rodu Paedocypris pocházejí z rašelinových záplavových oblastí v jihovýchodní Asii. Do rodu mj. patří v současnosti nejmenší známý druh obratlovců (Paedocypris progenetica). Analýzy ukazují na sesterskou příbuznost rodu Paedocypris s rodem Sundadanio, dalším rodem miniaturních kaprovitých ryb.

Rod Paedocypris byl v roce 2010 přeřazen do čeledi Paedocyprididae (Mayden & Chen). Vzhledem k častým změnám a nejednoznačné taxonomii kaprovitých ryb ponecháváme tento rod v čeledi Cyprinidae — kaprovití.

Typový druh

Paedocypris progenetica Kottelat, Britz, Hui & Witte 2006.

Reference

Kottelat, M., R. Britz, H. H. Tan & K.-E. Witte, 2006. Paedocypris, a new genus of Southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism, comprises the world's smallest vertebrate. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences 273: 895–899.

Přehled druhů

Literatura

  • Eschmeyer, W. N. (ed.). Catalog of Fishes electronic version. World Wide Web electronic publication.
  • Froese, R. & Pauly D. (eds.). FishBase. World Wide Web electronic publication.
  • Mayden, R. L. & Chen, W. J. 2010. The world's smallest vertebrate species of the genus Paedocypris: a new family of freshwater fishes and the sister group to the world's most diverse clade of freshwater fishes (Teleostei: Cypriniformes). Mol. Phylogenet. Evol. 57(1): 152-75.
  • Rüber, L., Kottelat, M., Tan, H. H., Ng, P. K. L. & Britz, R. 2007. Evolution of miniaturization and the phylogenetic position of Paedocypris, comprising the world`s smallest vertebrae.
Mapa výskytu

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: