Interochromis Yamaoka, Hori & Kuwamura, 1998

Cichlidae Bonaparte, 1835 ― vrubozubcovití


Typový druh

Limnotilapia loocki Poll, 1949

Původní popis

Yamaoka, K., M. Hori & T. Kuwamura 1988. Interochromis, a new genus of the Tanganyikan cichlid fish. S. Afr. J. Sci. v. 94: 381-386.

Přehled druhů

Interochromis loocki (Poll, 1949)

tlamovec žlutoznaký