Snyderina Jordan & Starks, 1901

Synanceiidae Swainson, 1839


Typový druh

Snyderina yamanokami Jordan & Starks, 1901

Původní popis

Jordan D. S. & Starks E. C. 1901. Descriptions of three new species of fishes from Japan. Proc. Calif. Acad. Sci. (Ser. 3) v. 2 (nos. 7-8). 381-386.

Přehled druhů

Snyderina guentheri (Boulenger, 1889)

ropušnička Güntherova

Snyderina yamanokami Jordan & Starks, 1901

ropušnička červenavá