Sonorolux Trewavas, 1977

Sciaenidae Cuvier, 1829 ― smuhovití


Typový druh

Sonorolux fluminis Trewavas, 1977

Původní popis

Trewavas E. 1977. The sciaenid fishes (croakers or drums) of the Indo-West-Pacific. Trans. Zool. Soc. Lond. v. 33 (pt 4). 253-541.

Přehled druhů

Sonorolux fluminis Trewavas, 1977

smuha saravacká