Achiridae Rafinesque, 1815

jazykovkovití

Jsou sladkovodní a mořské ryby s očima umístěnýma na pravé straně hlavy. Tělo je vejčitého tvaru, šupiny ktenoidní. Jedná se o masožravce živící se rybami a bezobratlými dna.

Přehled rodů

Achirus Lacepède, 1802
Apionichthys Kaup, 1858
Catathyridium Chabanaud, 1928
Gymnachirus Kaup, 1858
Hypoclinemus Chabanaud, 1928
Trinectes Rafinesque, 1832