Úvod » Články » Tajemství parmičky z Oděsy odhaleno

Tajemství parmičky z Oděsy odhaleno

Hofmann Jaroslav, publikováno: 6. 8. 2011

Parmičky označované mezi akvaristy nejen u nás jako „parmička z Oděsy“ byly dlouhou dobu záhadou – nevědělo se, odkud přesně pocházejí, proto také neměly vědecké druhové jméno a o jejich identitě se pouze spekulovalo. Někteří autoři je považovali za samostatný druh, jiní za poddruh parmičky indické (Puntius ticto), objevily se dokonce i názory, že jde o barevnou formu parmičky nádherné (Puntius conchonius). Údajně se poprvé objevily mezi akvaristy v tehdy sovětském, dnes ukrajinském přístavu Oděsa na počátku 70. let 20. století. Odtamtud se šířily dále na západ a podle „domovského“ města byly označovány. V roce 2008 zveřejnili Kullander a Britz popis nového druhu parmičky, který je, jak sami autoři uvádějí, „zjevně totožný“ s parmičkou z Oděsy. Jeho typovou lokalitou je rybníček ve vesnici Toe Gyi ve střední Barmě v povodí řeky Ayeyarwaddy, nedaleko města Mandalay. Z této lokality pochází holotyp a paratypy. Netypové kusy použité při popisu pocházely jednak z dalších lokalit ve střední Barmě okolo Mandalay (dolní tok řeky Chindwin), další ryba byla získána v rangúnském akváriu a pocházela z odchytu v barmském státu Shan a konečně devět netypových jedinců pocházelo z importu z volné přírody realizovaného jednou švédskou firmou. Nový druh dostal vědecké jméno Puntius padamya – slovo „padamya“ znamená v barmštině „rubínový“. Toto pojmenování bylo zvoleno proto, že v akvaristických kruzích se parmička z Oděsy v angličtině nazývala „ruby barb“, rubínová parmička.

Dvě ukázky nádherného zbarvení samců Puntius padamya, potomků ryb odchycených ve volné přírodě. Na snímcích je zároveň výborně patrna přirozená variabilita zbarvení.
© Jaroslav Hofmann

Literatura:

  • Kullander, S. O. & R. Britz, 2008: Puntius padamya, a new species of cyprinid fish from Myanmar (Teleostei: Cyprinidae). Electronic Journal of Ichthyology 2: 56–66.

Tento článek byl publikován v časopise Akvárium terárium 5/2009; www.akvarium-terarium.eu

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: