Úvod » Články » Nový rod cichlid — Andinoacara

Nový rod cichlid — Andinoacara

Plíštil Jiří, Musilová Zuzana, publikováno: 6. 6. 2009

Již delší dobu se vědělo, že akara modrá (Andinoacara pulcher, dříve 'Aequidens' pulcher) a její příbuzní nemají s „pravými“ akarami (rod Aequidens) evolučně mnoho společného. Jejich rodové jméno se tak psalo prozatím v uvozovkách ('Aequidens') a čekalo se na nové pojmenování rodu pro tyto ryby. Ve studii, kterou provedli čeští výzkumníci Musilová, Říčan a Novák (2009), byl ustanoven nový rod Andinoacara, do kterého je řazeno šest platných druhů a minimálně dvě nepopsané populace akar. Tyto ryby žijí na severozápadě Jižní Ameriky a dva druhy jsou navíc notoricky známými akvarijními rybami – konkrétně jde o akaru modrou (Andinoacara pulcher) a o akaru potoční (Andinoacara rivulatus).

Výskyt zástupců rodu Andinoacara

Studie byla provedena celkově u 72 druhů cichlid ze skupiny Cichlasomatini. Pro zjištění evolučních vztahů bylo zkoumáno 96 morfologických znaků a byly použity sekvence DNA ze čtyř genů. Výsledky studie jasně ukázaly, že Andinoacara je samostatná skupina akar, která své rodové jméno potřebuje. Zástupci rodu Andinoacara jsou jedny z mála cichlid, které se vyskytují jak na pacifické, tak karibské straně And (pohoří v Jižní Americe), to znamená, že jednotlivé populace jsou od sebe odděleny horami. Název rodu byl tedy odvozen spojením zeměpisného názvu (Andy) a pojmenování Acara, které bylo historicky použito pro tuto skupinu cichlid.

Andinoacara pulcher z Kolumbie
Andinoacara pulcher z Kolumbie
Foto © Zuzana Musilová

Na základě výsledků této evoluční studie pak byly ještě další dva druhy z rodu Aequidens přeřazeny do rodu Krobia (konkrétně K. potaroensis a K. paloemeuensis). Rod Krobia není příbuzný rodu Andinoacara. Jde o rod ustanovený dříve (Kullander a Nijssen, 1989), do nějž byly v minulosti také zařazeny některé druhy, dříve patřící do rodu Aequidens – např. akara delfínová (Krobia itanyi).

Andinoacara rivulatus z Ekvádoru
Andinoacara rivulatus z Ekvádoru
Foto © Zuzana Musilová

Druhy a  nepopsané formy řazené do rodu Andinoacara

Použitá literatura

  • Musilová, Z., Říčan, O. & Novák, J. 2009. Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. doi: 10.1111/j.1439-0469.2009.00528.x.

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: