Úvod » Články » České názvosloví bojovnic (Betta, Osphronemidae)

České názvosloví bojovnic (Betta, Osphronemidae)

Plíštil Jiří, Rose Martin, Burzanovský Jan, publikováno: 7. 2. 2007

Po několika měsících práce jsme konečně dokončili české názvosloví bojovnic (Betta). Celá práce je ke stažení ve formátu PDF. Pokud se v čase budou objevovat změny v klasifikaci rodu, budou veškeré informace postupně doplňovány.

České názvosloví bojovnic (Betta, Osphronemidae)

Metodika použitá při tvorbě českého názvosloví

Druhy bojovnic s již existujícím českým názvem

  • Druhy bojovnic s jedním českým názvem, který vychází z latinského názvu (např. Betta smaragdinabojovnice smaragdová). Tento zavedený název jsme respektovali a přejali jej do názvosloví.
  • Druhy bojovnic s jedním českým názvem, který nevychází z latinského názvu (např. Betta pictabojovnice jávská). Tento zavedený název jsme respektovali a přejali jej do názvosloví.
  • Druhy bojovnic s několika českými názvy (např. Betta macrostomabojovnice velkotlamá, „bojovnice velkoústá“). Pokusili jsme se vybrat vhodnější nebo více zavedený český název.
  • Na rozdíl od vědeckého názvosloví jsme nepřikládali důležitost datu vzniku (prioritě), ale zavedenosti českého názvu (např. Betta splendens – „bojovnice siamská“ (překlad nabídkového listu německé importní firmy z 20.let), „bojovnice peřestá“ (Nosek, 1924), „bojovnice obecná“ (nedatované, samostatně vydané tabule ryb z 50. let), „závojová beta“ (Polák, 1954), bojovnice pestrá (Zukal, 1964), „siamská bojová rybka“ (populární časopisy a média na přelomu 2 a 3. tisíciletí).

Druhy bojovnic bez českého názvu

  • Nový český název v této práci vznikl prostým překladem vědeckého názvu (snažili jsme se nové názvy v zájmu maximální jednoduchosti a přehlednosti odvodit od názvu latinského. Při překladu byly zohledněny etymologické informace z originálních popisů jednotlivých druhů, takže byl dodržen i duch překladu. Takto bylo postupováno v naprosté většině případů nově vznikajících českých názvů).
  • Nový český název v této práci vznikl jinak než překladem vědeckého názvu. Etymologické informace z originálního popisu druhu totiž naznačují, že se jedná o slovní hříčku, která by při překladu do češtiny pozbyla smyslu i půvabu. (např. Betta pinguis – v překladu „bojovnice tučná“ příp. „tlustá“, v originálním popisu je však vysvětleno, že druh byl pojmenován podle tmavého piva stejné značky. Protože jsme nechtěli použít jméno „bojovnice černopivá“ a protože existují tučnější a tlustší druhy bojovnic, zvolili jsme výstižný a nekonfliktní název bojovnice vysokotělá).
  • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože jsme považovali překlad za zavádějící (např. Betta pulchra – v překladu „bojovnice krásná“, přičemž tento druh na rozdíl od mnoha jiných druhů bojovnic nevyniká ani barevností, ani tvarem a jedinou výraznější vlastností tohoto druhu jsou lesklé šupiny na bocích těla. Proto jsme se rozhodli pro český název bojovnice lesklá).
  • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože doslovný překlad byl pro mladší generaci málo srozumitelný a částěčně i zavádějící (např. Betta miniopinna – v překladu „bojovnice minioploutvá“ příp. „suříkoploutvá“… tyto špatně vyslovitelné překlady považujeme navíc za zavádějící, protože typickou barvou suříku (tetraoxidu diolovnato-olovičitého) je oranžovočervená, zatímco barva ploutví zejména u dospělých samců tohoto druhu je tmavá s modrozeleným leskem. Zvolili jsme tedy název bojovnice maloploutvá, což odpovídá skutečnosti a navíc se když ne významově, tedy alespoň foneticky přibližuje latinskému výrazu.
  • Nový český název vznikl jinak než překladem vědeckého názvu, protože nebylo v našich silách vytvořit vhodný český překlad (např. Betta uberisbojovnice tengažská, vysvětlení viz. Předmluva v PDF dokumentu).

Aktuální verze ke stažení

Jak odkazovat na dokument

Burzanovský, J., Plíštil, J. & M. Rose. 2007. České názvosloví bojovnic (Betta, Osphronemidae). AQUATAB. (revize 12.12.2009).

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: